Paide Riigigümnaasiumi dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on võimalik tutvuda gümnaasiumi tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele puudub dokumendiregistri avaliku vaate kaudu juurdepääs. Nende kohta on avalikustatud  registreerimisandmed ja juurdepääsupiirangu kehtestamise alus.  Sarjapiiranguga dokumentide kohta võib esitada teabenõude ning teabevaldaja vaatab juurdepääsupiirangu  rakendamise  või aegumise konkreetse dokumendi kohta üle teabenõude saamisel.

 Füüsilistelt isikutelt tulnud kirjade puhul asendatakse isikute eraelu puutumatuse kaitseks isiku nimi initsiaalidega ning teatud juhtudel, olenevalt kirja sisust, ka lihtsalt märkega „Eraisik".

 Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga kool@paide.edu.ee.

Gümnaasiumi dokumendiregistrist dokumendiotsingul palun vajutage otsitavale dokumendiliigile, misjärel avaneb otsinguvorm kriteeriumide määratlemiseks vajaliku dokumendi leidmiseks ja peale otsinguks teadaolevate parameetrite sisestamist vajutage klahvile Otsi.

Dokumendi andmeid määratlemata ja klahvile Otsi vajutades, avaneb nimekiri kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt (uuemad dokumendid on eespool). Klahvile Otsi vajutades kuvatakse, kas konkreetse dokumendi registreerimisandmed või nimekiri valitud dokumendiliigi registreerimisandmetega. Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi põhiandmeid. Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele vajutades. Dokumenti on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades lehe ülaserva otsinguväljale otsitava märksõna.

Paide Riigigümnaasiumi avalik dokumendiregister

Paide Riigiümnaasiumi töötajate puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikus registris.

Lisainfo valdkonda reguleerivast seadusandlusest: