Täiendav vastuvõtt

14.05.18

Võtame vastu õpilasi 10.klassi põhikooli lõpetamise, motivatsioonikirja, elulookirjelduse ja sisseastumisvestluse tulemuste alusel.

10.klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

  • põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
  • positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus;
  • vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded.

Registreerumisel tuleb kandideerimiseks esitada elektroonselt väljavõte 9.klassi klassitunnistusest, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri ning saata see e-postiga kool@paide.edu.ee hiljemalt 11.juuniks. Vestlused 18. ja 19. juunil, aadressil Tallinna 46.

Võtame 11.klassi või 12.klassi õpingute alustamiseks õpilasi vastu varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete), motivatsioonikirja, elulookirjelduse, sisseastumisvestluse ja avalduse alusel.

11.klassi või 12.klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

  • põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
  • 11.klassi astumiseks lõpetanud 10.klassi, 12.klassi astumiseks lõpetanud 11.klassi positiivsete hinnetega.

Registreerumisel tuleb kandideerimiseks esitada elektroonselt väljavõte 10. või 11. klassi klassitunnistusest, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri ning saata see e-postiga kool@paide.edu.ee hiljemalt 1.juuniks.

Vestlused 11.klassi sisseastujatele 4.-5. juunil ja 12.klassi sisseastujatele 11.-12. juunil, aadressil Tallinna 46.