« Tagasi

Ootame oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse, matemaatika, vene keele, geograafia ja tütarlaste kehalise kasvatuse õpetajat

Oleme 1. septembril 2018 õppetööd alustav riigigümnaasium ja meie eesmärk on pakkuda võimalust omandada heatasemeline üldkeskharidus õppija individuaalset arengut toetavas koolikeskkonnas.

Kui ka Sinu jaoks on olulised väärtused

·        õppimine ja areng,

·        õppijakesksus ja koostöö,

·        mõtestatus ja akadeemiline vabadus,

·        avatus ja usaldus,

·        ettevõtlikkus ja julgus katsetada,

·        enese proovilepanek ja eneseteostus,

siis ootame Sind oma meeskonda!!

Kandideerijalt eeldame ka valmisolekut ning avatud ja loovat suhtumist tegutseda esimesel õppeaastal ajutistel pindadel Järvamaa Kutsehariduskeskuses Tallinna 46.

 

Ootame õpetajaid:

  • eesti keel ja kirjandus (1,0)
  • vene keel (1,0)
  • matemaatika (1,0)
  • geograafia (0,3)
  • tütarlaste kehaline kasvatus (0,5)

Ootame osalema ka erinevate valikainete õpetajaid – paku ise välja põnev kursus.

  

Ootame Sinu kandideerimisavaldust koos CV ja videotutvustusega hiljemalt 20.maiks 2018 SIIN.

Intervjuude toimumine ajavahemikul 29.-31.mai 2018.

Tööle asumise aeg augustist 2018

 

Videotutvustuse maksimaalne pikkus on 3 minutit, kus tutvustad ennast, oma nägemust ja ideid uuest koolist ning õpetamise põhimõtteid. Lisa video link (Youtube, Google Drive vms) kandideerimisavaldusse. Videotutvustuse osas kasuta oma loovust, olemasolevaid oskusi või küsi teistelt abi.

Kandideerimisel on abiks õpetaja kompetentsimudel ja riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe.

Kui Sul on küsimusi, siis kirjuta urmo.reitav@paide.edu.ee või helista 5629 7722.