« Tagasi

Ootame tööle ÕPPEJUHTI,

kes

·       on innovaatiline ja avatud haridusuuendustele;

·       rakendab oma töös nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid;

·       väärtustab õpetaja ametit ja usub iga õpilase edusse;

·       õpib ise ja toetab iga õpetaja arengut ning loomingulisust;

·       on initsiatiivikas, vastutustundlik, konkreetne ja täpne;

·       on otsustus-, analüüsimis- ja planeerimisvõimeline;

·       innustab meeskonda, kaasab partnereid, on avatud suhtleja;

·       tunneb haridusalast seadusandlust ja kooli õppekava arendamise protsessi;

·       omab vastavat kvalifikatsiooni;

·       oskab oma tööst rõõmu tunda.

Õppejuhi esmane ülesanne on kooli õppekava ja õppekorralduse loomise käivitamine, edaspidi õppe- ja kasvatustöö planeerimine, juhtimine, analüüsimine ja parendamine, arendusprojektide algatamine ja koordineerimine, täienduskoolituste ja sisekoolituste korraldamine.

 

Pakume:

·       võimalust panustada uue kooli loomisse ja arengusse;

·       loomingulist ja kaasaegset töökeskkonda;

·       aktiivset eneseteostust ja arenemisvõimalusi.

 

Kui Sa tunned endas valmisolekut panustada uue ja omanäolise kooli loomisse ja tegemistesse, ning olla osaline võimalusterohkel teekonnal, siis saada

·       motiveeritud avaldus,

·       elulookirjeldus,

·       kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,

·       visioon tööst Paide Gümnaasiumi õppejuhina „Õpetajat ja õpilast väärtustav kool" (kuni üks A4).

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Dokumendid esita hiljemalt 30.05.2018 aadressile urmo.reitav@paide.edu.ee