Vastuvõtt

E-sisseastumistest

Õpilastele, kes sooritasid 16. aprillil e-sisseastumistesti, edastatakse info tulemuste kohta 24. aprillil läbi sisseastumine.ee keskkonna.


E-sisseastumistest on üheks Paide Gümnaasiumisse sisseastumise tingimuseks. Testil saab osaleda õpilane, kes on selleks registreerinud Sisseastumine.ee keskkonnas hiljemalt 28. märtsiks (registreerimine algab 15. märtsil).

E-testid sooritatakse Eksamite Infosüsteemis EIS 16. aprillil 2021. a. Testi sooritamine toimub õpilase kodus või mõnes muus tema valitud kohas, kus on ligipääs internetiühendusega arvutile (mobiiltelefon või tahvelarvuti testide lahendamiseks ei sobi). 

Isikutuvastuseks on vajalik veebikaamera ning kehtiva ID-kaardi või passi olemasolu. EISi sisselogimiseks sobivateks autentimisvahenditeks on ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID või HarID. Juhul kui kandidaadil ei ole võimalik ID-kaarti, mobiil-ID, Smart-ID kasutada, saab vanem oma lapsele teha EISi sisselogimiseks HarID konto SIIN.

Verifitseerimine

Testi sooritaja verifitseerimine, ehk isikusamasuse tuvastamine on kohustuslik, kui test sooritatakse kodus.

Verifitseerimise tingimused

 • Isikusamasus tuvastatakse arvutiga
 • Tuvastamise hetkel peab pass või ID- kaart kehtima. Muid dokumente, nt õpilaspilet, ei arvestata.
 • Kaamerapilt on selge ja võimaldab isiku ära tunda.
 • Kõik erijuhud ja kirjeldamata tingimused lahendab kooli esindaja

Verifitseerimise protsess

 • Pärast testi nimetusel klõpsamist vajutada nupul "Isiku tõendamine".
 • Süsteem palub sisse lülitada kaamera.
 • Seejärel näitab õpilane oma ID-kaardi mõlemat külge, teeb endast pildi.
 • Kui kaamera töötab ning pilt on selge, avaneb õpilasele kohe testi esimene ülesanne.
 • Arvutis peavad olema lubatud hüpikaknad, muidu ei saa õpilane anda luba kaamera kasutamiseks.
 • Kui õpilane on EISis sisse loginud ID-kaardi abil, tuleb see tuvastamise ajaks ID-kaardi lugejast välja võtta ning peale tuvastamise lõppu panna uuesti ID-kaardi lugejasse.
 • Kui õpilasel ei ole sobivat töötava kaameraga arvutit, tuleb pöörduda kooli poole, kuhu ta kandideerib.
 • Kui õpilane ei sulge testi osade vahel veebilehitsejat ega logi EISist välja, ei pea järgmise osa alustamiseks end uuesti verifitseerima.
 • Kuigi Veriff lubab testi alustada ka siis, kui õpilane ei teinud endast selgelt äratuntavat fotot, ei arvestata testi tulemusi, kui verifitseerimise järeltöötluses ei ole dokumendi ja testi sooritaja pilt sama isiku oma.
Vajalike vahendite puudumisest jms problemide korral palume pöörduda kooli poole (kool@paide.edu.ee).

Paide Gümnaasiumisse sisseastujad sooritavad eesti keele ja matemaatika testi.

 • matemaatika kell 10:00–11:00
 • eesti keel kell 11:15–12:15

Õpilane sooritatab testid iseseisvalt ega kasuta abivahendeid.

Testi sisu:

 • Matemaatika teemad: avaldiste lihtsustamine; kirjalik arvutamine; tekstülesanded; protsentülesanded; funktsioonid (pöördvõrdeline-, lineaar- ja ruutfunktsioon); geomeetria (kolmnurk (sh Pythagorase teoreem), nelinurk, ring, kuup, risttahukas). Hindamisel arvestatakse tekstist arusaamist, õige lahendusidee leidmist, lahenduskäigu ja vastuse esitamise oskust. Taskuarvuti kasutamine on lubatud.
 • Eesti keele valdkonnad: morfoloogia; täheortograafia; interpunktsioon ja sõnavara; teksti mõistmine.

Kõik ülesanded vastavad riiklikule õppekavale. Iga osa annab maksimaalselt 100 punkti.
Kõik testi osad on ühesuunalised (st ei saa tagasi liikuda eelmise ülesande juurde). Iga osa lahendamiseks on aega 60 minutit. Testide vahel on 15 minutiline vaheaeg, sel ajal ennast EISst välja logima ei pea. Test avatakse ja suletakse sooritajale automaatselt määratud kellaaegadel.

E-testi edukaks sooritamiseks on oluline, et õpilane oleks enne sisseastumistesti lahendanud läbi arvuti kontrollimise testi ja harjutustesti:

 • 7. - 14. aprillini on õpilastel võimalus sooritada harjutustesti. Harjutustest sisaldab samu ülesandetüüpe, mis on ka sisseastumistestis ning seda saab lahendada läbi üks kord;
 • Arvuti kontrollimise test on vajalik selleks, et õpilane saaks enne testi toimumist kontrollida enda koduarvuti sobivust sisseastumistesti sooritamiseks.

Tehniliste probleemide korral testi sooritamise ajal on kandidaadil võimalik pöörduda EISi kasutajatoe poole: eis@harno.ee või tel. 7302 135.
Kui tehniliste probleemide tõttu on ilmnenud takistusi testi täitmisel, tuleb kandideerijal teavitada esimesel võimalusel kooli (kool@paide.edu.ee)
Juhul kui õpilane ei ilmu testidele ega teavita kooli mitteilmumise põhjusest, käsitletakse seda kandideerimisest loobumiseks.

Lisainfo ja -küsimused

Direktor Margo Sootla +372 504 0945
margo.sootla@paide.edu.ee

E-sisseastumistest on üheks Paide Gümnaasiumisse sisseastumise tingimuseks. Testil saab osaleda õpilane, kes on selleks registreerinud Sisseastumine.ee keskkonnas hiljemalt 28. märtsiks (registreerimine algab 15. märtsil).

E-testid sooritatakse Eksamite Infosüsteemis EIS 16. aprillil 2021. a. Testi sooritamine toimub õpilase kodus või mõnes muus tema valitud kohas, kus on ligipääs internetiühendusega arvutile (mobiiltelefon või tahvelarvuti testide lahendamiseks ei sobi). 

Isikutuvastuseks on vajalik veebikaamera ning kehtiva ID-kaardi või passi olemasolu. EISi sisselogimiseks sobivateks autentimisvahenditeks on ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID või HarID. Juhul kui kandidaadil ei ole võimalik ID-kaarti, mobiil-ID, Smart-ID kasutada, saab vanem oma lapsele teha EISi sisselogimiseks HarID konto SIIN.

Verifitseerimine

Testi sooritaja verifitseerimine, ehk isikusamasuse tuvastamine on kohustuslik, kui test sooritatakse kodus.

Verifitseerimise tingimused

 • Isikusamasus tuvastatakse arvutiga
 • Tuvastamise hetkel peab pass või ID- kaart kehtima. Muid dokumente, nt õpilaspilet, ei arvestata.
 • Kaamerapilt on selge ja võimaldab isiku ära tunda.
 • Kõik erijuhud ja kirjeldamata tingimused lahendab kooli esindaja

Verifitseerimise protsess

 • Pärast testi nimetusel klõpsamist vajutada nupul "Isiku tõendamine".
 • Süsteem palub sisse lülitada kaamera.
 • Seejärel näitab õpilane oma ID-kaardi mõlemat külge, teeb endast pildi.
 • Kui kaamera töötab ning pilt on selge, avaneb õpilasele kohe testi esimene ülesanne.
 • Arvutis peavad olema lubatud hüpikaknad, muidu ei saa õpilane anda luba kaamera kasutamiseks.
 • Kui õpilane on EISis sisse loginud ID-kaardi abil, tuleb see tuvastamise ajaks ID-kaardi lugejast välja võtta ning peale tuvastamise lõppu panna uuesti ID-kaardi lugejasse.
 • Kui õpilasel ei ole sobivat töötava kaameraga arvutit, tuleb pöörduda kooli poole, kuhu ta kandideerib.
 • Kui õpilane ei sulge testi osade vahel veebilehitsejat ega logi EISist välja, ei pea järgmise osa alustamiseks end uuesti verifitseerima.
 • Kuigi Veriff lubab testi alustada ka siis, kui õpilane ei teinud endast selgelt äratuntavat fotot, ei arvestata testi tulemusi, kui verifitseerimise järeltöötluses ei ole dokumendi ja testi sooritaja pilt sama isiku oma.
Vajalike vahendite puudumisest jms problemide korral palume pöörduda kooli poole (kool@paide.edu.ee).

Paide Gümnaasiumisse sisseastujad sooritavad eesti keele ja matemaatika testi.

 • matemaatika kell 10:00–11:00
 • eesti keel kell 11:15–12:15

Õpilane sooritatab testid iseseisvalt ega kasuta abivahendeid.

Testi sisu:

 • Matemaatika teemad: avaldiste lihtsustamine; kirjalik arvutamine; tekstülesanded; protsentülesanded; funktsioonid (pöördvõrdeline-, lineaar- ja ruutfunktsioon); geomeetria (kolmnurk (sh Pythagorase teoreem), nelinurk, ring, kuup, risttahukas). Hindamisel arvestatakse tekstist arusaamist, õige lahendusidee leidmist, lahenduskäigu ja vastuse esitamise oskust. Taskuarvuti kasutamine on lubatud.
 • Eesti keele valdkonnad: morfoloogia; täheortograafia; interpunktsioon ja sõnavara; teksti mõistmine.

Kõik ülesanded vastavad riiklikule õppekavale. Iga osa annab maksimaalselt 100 punkti.
Kõik testi osad on ühesuunalised (st ei saa tagasi liikuda eelmise ülesande juurde). Iga osa lahendamiseks on aega 60 minutit. Testide vahel on 15 minutiline vaheaeg, sel ajal ennast EISst välja logima ei pea. Test avatakse ja suletakse sooritajale automaatselt määratud kellaaegadel.

E-testi edukaks sooritamiseks on oluline, et õpilane oleks enne sisseastumistesti lahendanud läbi arvuti kontrollimise testi ja harjutustesti:

 • 7. - 14. aprillini on õpilastel võimalus sooritada harjutustesti. Harjutustest sisaldab samu ülesandetüüpe, mis on ka sisseastumistestis ning seda saab lahendada läbi üks kord;
 • Arvuti kontrollimise test on vajalik selleks, et õpilane saaks enne testi toimumist kontrollida enda koduarvuti sobivust sisseastumistesti sooritamiseks.

Tehniliste probleemide korral testi sooritamise ajal on kandidaadil võimalik pöörduda EISi kasutajatoe poole: eis@harno.ee või tel. 7302 135.
Kui tehniliste probleemide tõttu on ilmnenud takistusi testi täitmisel, tuleb kandideerijal teavitada esimesel võimalusel kooli (kool@paide.edu.ee)
Juhul kui õpilane ei ilmu testidele ega teavita kooli mitteilmumise põhjusest, käsitletakse seda kandideerimisest loobumiseks.

Lisainfo ja -küsimused

Direktor Margo Sootla +372 504 0945
margo.sootla@paide.edu.ee