Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogu ülesanne on toetada kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ning juhtimisel, sh arvamuse avaldamine mitmetele dokumentidele (põhimäärus, õppekava, arengukava, kodukord jm).

Meie kooli hoolekogu on 11-liikmeline, kuhu kuuluvad õpilaste, vilistlaste ja lapsevanemate esindajad, kooli toetavate organisatsioonide- ning õppenõukogu esindajad.

Paide Gümnaasiumi hoolekogu 2022/23. õppeaastal:

 1. Karola Jaanof - Secunda lapsevanemate esindaja
 2. Anu Zinovjev (Prima lapsevanem), hoolekogu juhataja
 3. Koht täitmata - Prima lapsevanemate esindaja
 4. Koht täitmata - õpilaste esindaja
 5. Anti Alasi - Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja
 6. Siret Pihelgas - toetava organisatsiooni (Järvamaa Arenduskeskus) esindaja
 7. Heidi Antons - õppenõukogu esindaja
 8. Koht täitmata - vilistlaste esindaja
 9. Koht täitmata - toetava organisatsiooni (Paide Linnavalitsus) esindaja
 10. Ülle Lepp - kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.
 11. (koht täitmata)

Koosolekute protokollidega on võimalik tutvuda kooli dokumendiregistris Pinal.
Täiendav info hoolekogu tegevuse kohta Riigi üldhariduskooli moodustamise kord ja töökord.

Hoolekogu ülesanne on toetada kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ning juhtimisel, sh arvamuse avaldamine mitmetele dokumentidele (põhimäärus, õppekava, arengukava, kodukord jm).

Meie kooli hoolekogu on 11-liikmeline, kuhu kuuluvad õpilaste, vilistlaste ja lapsevanemate esindajad, kooli toetavate organisatsioonide- ning õppenõukogu esindajad.

Paide Gümnaasiumi hoolekogu 2022/23. õppeaastal:

 1. Karola Jaanof - Secunda lapsevanemate esindaja
 2. Anu Zinovjev (Prima lapsevanem), hoolekogu juhataja
 3. Koht täitmata - Prima lapsevanemate esindaja
 4. Koht täitmata - õpilaste esindaja
 5. Anti Alasi - Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja
 6. Siret Pihelgas - toetava organisatsiooni (Järvamaa Arenduskeskus) esindaja
 7. Heidi Antons - õppenõukogu esindaja
 8. Koht täitmata - vilistlaste esindaja
 9. Koht täitmata - toetava organisatsiooni (Paide Linnavalitsus) esindaja
 10. Ülle Lepp - kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.
 11. (koht täitmata)

Koosolekute protokollidega on võimalik tutvuda kooli dokumendiregistris Pinal.
Täiendav info hoolekogu tegevuse kohta Riigi üldhariduskooli moodustamise kord ja töökord.