Õppetöö

Külalisloengud

Kaks korda kuus toimuvad meie koolis külalisloengud, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Loengutest osavõtt ja kokkuvõtte koostamine on osa koolist väljaastumisel.

Igal õppeaastal on vajalik kuulata vähemalt 7 loengut ning kirjutada nende kohta kokkuvõtted.

 

Kokkuvõttes too välja:

  1. Loengu number, kuupäev, esineja (nimi ja organisatsioon) ja teema.
  2. 3 kõige olulisemat mõtet loengust Sinu jaoks.
  3. Millistes olukordades saad uusi teadmisi kasutada?
  4. Oma tähelepanekud loengu ülesehituse ja esineja kohta.

 

KÜLALISLOENGUD:

20. septembril Andry Krass: Kes ei õpi, see peab lahkuma