Meie koolist

Põhiväärtused


Kooli väärtustest lähtume nii oma kooli õppekorralduses, õppetegevuses, suhtlemises kui töötamises.
Väärtused on midagi, mis juhivad meie käitumist, meie hoiakuid, meie elustiili. 
 

ARENG
Kogu koolipere liigub selles suunas, et olla igas valdkonnas täna parem kui eile. Otsime ja kasutame tagasisidet, vigade tegemine ja eksimine on õppimise osa, õpime vigadest. Loome keskkonna ja tingimused, mis toetavad iga inimese arengupotentsiaali maksimaalset väljaarendamist.

AVATUS 
Avatus uutele ideedele, vaatenurkadele, võimalustele ja arengule. Usume, et maailmas on põhimõtteid, mida me veel ei tea. Avatus väljendub ka suhtlemises ja elustiilis.

USALDUS
Usaldus kui kindlustunne, kõikide suhete vundament. Usaldus tuleneb nii inimeste iseloomust kui ka pädevusest. Usaldusel on erinevad tasandid – iga inimese usaldusväärsus, usalduse määr suhetes, organisatsiooniline usaldus, kooli usaldusväärsus ehk maine, panus ühiskonnale. Kõrge usaldusmäär parandab kommunikatsiooni, koostööd, suhtlust, innovatsiooni ja pühendumist.  

LOOVUS
Loovus kui mõtteviis. Olemasoleva teadmise kasutamine uutes olukordades. Julgus katsetada ning midagi uut luua. 

KOOSTÖÖ
Koostöövalmidus, suhtlemis- ja koostööoskused, omavaheline koostöö koolis, koostöö partneritega väljastpoolt kooli. Koostöö õppijate ja õpetajate vahel.

Kooli väärtustest lähtume nii oma kooli õppekorralduses, õppetegevuses, suhtlemises kui töötamises.
Väärtused on midagi, mis juhivad meie käitumist, meie hoiakuid, meie elustiili. 
 

ARENG
Kogu koolipere liigub selles suunas, et olla igas valdkonnas täna parem kui eile. Otsime ja kasutame tagasisidet, vigade tegemine ja eksimine on õppimise osa, õpime vigadest. Loome keskkonna ja tingimused, mis toetavad iga inimese arengupotentsiaali maksimaalset väljaarendamist.

AVATUS 
Avatus uutele ideedele, vaatenurkadele, võimalustele ja arengule. Usume, et maailmas on põhimõtteid, mida me veel ei tea. Avatus väljendub ka suhtlemises ja elustiilis.

USALDUS
Usaldus kui kindlustunne, kõikide suhete vundament. Usaldus tuleneb nii inimeste iseloomust kui ka pädevusest. Usaldusel on erinevad tasandid – iga inimese usaldusväärsus, usalduse määr suhetes, organisatsiooniline usaldus, kooli usaldusväärsus ehk maine, panus ühiskonnale. Kõrge usaldusmäär parandab kommunikatsiooni, koostööd, suhtlust, innovatsiooni ja pühendumist.  

LOOVUS
Loovus kui mõtteviis. Olemasoleva teadmise kasutamine uutes olukordades. Julgus katsetada ning midagi uut luua. 

KOOSTÖÖ
Koostöövalmidus, suhtlemis- ja koostööoskused, omavaheline koostöö koolis, koostöö partneritega väljastpoolt kooli. Koostöö õppijate ja õpetajate vahel.