Oluline

Vastuvõtu ajakava 22. detsember MarthaGrauberg

 

Võtame vastu uusi õpilasi tertia õpperühma (10.klassi) põhikooli lõpetamise, motivatsioonikirja, elulookirjelduse ja sisseastumiskatsete (test ja vestlus) tulemuste alusel.

Eeldused:

  • põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
  • positiivse tulemustega läbitud sisseastumiskatsed;
  • vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded.

 

Olulised kuupäevad:

18. veebruar Infokoosolek sisseastujate vanematele (18.00- 20.00, ruumis B304)

Ootame 9. klasside noorte vanemad Paide Gümnaasiumi infokoosolekule. Räägime kooli visioonist, õppimisest gümnaasiumis, valikainetest ja paljust muust. See on võimalus saada vastused kõikidele kooliga seotud küsimustele.

20. veebruar Avatud uste päev (8.30 - 14.00)

Ootame 9. klasside õpilasi avatud uste päevale. 

11. - 15. märts Gümnasistivarju nädal 

Gümnasistivarju nädal on suurepärane võimalus saada osa ühe gümnasisti koolipäevast.

Registreerimine toimub kodulehel avaneva registreerimisvormi (LINK) kaudu kuni 5. märstini

01. - 18. märts Vastuvõtukatsetele registreerimine

Katsetele registreerimine toimub kooli kodulehel avaneva registreerimisvormi kaudu (LINK)

Registreerimisel esita ka elulookirjeldus ning motivatsioonikiri, milles:

  • analüüsi ennast õppijana;
  • selgita isiklikke eesmärke;
  • põhjenda kooli valikut.

 

23. märts Vastuvõtukatsed (kell 10.00-12.00)

Test koosneb kolmest osast: eesti keel, matemaatika ning inglise keel.

24. - 26. aprill Vastuvõtuvestlused

Testi sooritanutele edastatakse info vestluse toimumise kohta vastuvõtusüsteemi kaudu.

17. juuni - 5. juuli Dokumentide esitamine

Dokumendid kooli astumiseks saad esitada digitaalselt kooli kodulehel avaneva lingi kaudu.