Dokumendiregister


Paide Gümnaasiumi dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates november 2017 registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele on kehtestatud juurdepääsupiirang, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga kool@paide.edu.ee .
Meie dokumendiregistrist dokumendiotsingul palun vajutage otsitavale dokumendiliigile (vasakus tulbas). Seejärel avaneb otsinguvorm kriteeriumide määratlemiseks vajaliku dokumendi leidmiseks ja peale otsinguks teadaolevate parameetrite sisestamist vajutage Otsi.

Dokumendi andmeid määratlemata ja ainult Otsi vajutades, avaneb nimekiri kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt (uuemad dokumendid on eespool).

Teile kuvatakse, kas konkreetse dokumendi registreerimisandmed või nimekiri valitud dokumendiliigi registreerimisandmetega. Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi põhiandmeid.

Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele vajutades.

Dokumenti on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades lehe ülaserva otsinguväljale otsitava märksõna.
Paide Gümnaasiumi töötajate puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda 

 

Paide Gümnaasiumi töötajate lähetused on leitavad Riigitöötaja Iseteenindusportaali (RTIP) avalikus registris 

 

 

DOKUMENDIREGISTER

Paide Gümnaasiumi dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates november 2017 registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele on kehtestatud juurdepääsupiirang, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga kool@paide.edu.ee .
Meie dokumendiregistrist dokumendiotsingul palun vajutage otsitavale dokumendiliigile (vasakus tulbas). Seejärel avaneb otsinguvorm kriteeriumide määratlemiseks vajaliku dokumendi leidmiseks ja peale otsinguks teadaolevate parameetrite sisestamist vajutage Otsi.

Dokumendi andmeid määratlemata ja ainult Otsi vajutades, avaneb nimekiri kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt (uuemad dokumendid on eespool).

Teile kuvatakse, kas konkreetse dokumendi registreerimisandmed või nimekiri valitud dokumendiliigi registreerimisandmetega. Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi põhiandmeid.

Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele vajutades.

Dokumenti on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades lehe ülaserva otsinguväljale otsitava märksõna.
Paide Gümnaasiumi töötajate puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda 

 

Paide Gümnaasiumi töötajate lähetused on leitavad Riigitöötaja Iseteenindusportaali (RTIP) avalikus registris 

 

 

DOKUMENDIREGISTER