Toetused

·  Tasuta koolilõuna Paide Riigigümnaasiumis õppijatele.

· Sõidukulude hüvitamine. Paide Riigigümnaasiumis õppijatele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Paide linnas, võimaldatakse õppetöö perioodil ühistranspordi sõidusoodustusi. Kehtib ka õpilaskodus või õppetöö perioodil üürikorteris elavale õpilasele. Sõidukulude hüvitamist reguleerib haridus- ja teadusministri määrus Riigikoolide õpilaste sõidukulu hüvitamise kord ja ulatus

· Majutuskulude hüvitamine. Vastavalt haridus- ja teadusministri käskkirjale hüvitatakse majutuskulud elukohajärgses või elukohale lähimas maakondlikus riigigümnaasiumis õppivale õpilasele kuni 50,00 eurot ühes kuus. Majutuskulude hüvitamise aluseks on see, kui kooli sõit võtab liiga kaua aega või kellel ei ole võimalik koolis käimiseks ühistransporti kasutada.

Lisainfo riigigümnaasiumite kodulehel