Projektid


Erasmus+ projektid

Käimaolevad Erasmus + projektid:

 

Projekti nimi: DiscoverEU „Ajaränne“

2022-1-EE01-KA155-YOU-000101563

Projekti periood: 01.03.2023- 31.08.2024

Projekti rahastaja: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on pakkuda Kesk-Eesti noortele võimalust saada osa rahvusvahelisest projektist, mis võimaldab neil reisida Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Saksamaal Samuti toetada õpilaste üldpädevuste arengut, mis lahti kirjeldatud gümnaasiumi riiklikus õppekavas.

DiscoverEU annab suurepärase võimaluse tutvuda Euroopaga ja samas ei ole õpiränne eriti pikk. Samuti on noortel lennuhirm, aga antud projekt võtab selle hirmu maha, sest liikumine toimub bussi ja rongiga.

Projektis osalevate õpilaste ja juhendajate arv: 28

Toetuse suurus: 24 412 eurot

 

Projekti nimi: Rändamine õpetab

2023-1-EE01-KA122-SCH-000146045

Projekti kestvus: 01.09.2023- 28.02.2025

Projekti rahastaja: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur

Projekti eesmärk:

1. Tõsta võimekust haridusuuenduste elluviimisel ja üldpädevustele suunatud õpikeskkonna loomisel

2. Kujundada organisatsioonis üksteist toetav arengu- ja õpikultuur, luues vajalikud stiimulid arengusse panustamiseks kõigis koolis töötavates ja õppivates inimestes.

Projekti tegevused: 3 rühmaviisilist õpirännet Prantsusmaale, Poola ja Rumeeniasse. 7 õpetajate töövarjutamist erinevates Euroopa riikides.

Toetuse suurus: 46 300 eurot

 

Lõppenud projektid:

 

Õpirännates avardub maailm/ Learning mobility expands the world

Projekti eesmärk: toetada õpetajate ja koolitöötajate enesearengut läbi rahvusvaheliste koolituste ja aidata kaasa õpilaste üldpädevuste kujunemisele, pakkudes teoreetilistele teadmistele vastukaaluks praktilisi kogemusi.

Projekti rahastaja: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur

Projekti periood: 01.09.2022 – 31.07.2023

Toetuse suurus: 46 480 €

Projekti kokkuvõte: Õpilaste õpirännete läbiviimsel tehti koostööd järgmiste koolidega: XXVII Liceum Ogolnoksztalcace w Krakowie, Poolas; L’Institution Notre Dame Saint-Francois, Prantsusmaal.

Õpiränne Poola oli seotud ajaloo õppekavaga ja käsitluse all olid inimsusevastased kuriteod II maailmasõja ajal ja peale seda.

Õpiränne Prantsusmaale ole seotud prantsuse kirjanduse ja keeleõppe võimalustega.

Õpetajad ja koolitöötajad osalesid koolitustel järgmistes riikides: Iirimaa, Hispaania, Ungari ja Holland.

Kokku osales rahvusvahelistel õpirännetel 21 õpilast ja 14 õpetajat ja koolitöötajat.

 

 

Erasmus+ projektid

Käimaolevad Erasmus + projektid:

 

Projekti nimi: DiscoverEU „Ajaränne“

2022-1-EE01-KA155-YOU-000101563

Projekti periood: 01.03.2023- 31.08.2024

Projekti rahastaja: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on pakkuda Kesk-Eesti noortele võimalust saada osa rahvusvahelisest projektist, mis võimaldab neil reisida Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Saksamaal Samuti toetada õpilaste üldpädevuste arengut, mis lahti kirjeldatud gümnaasiumi riiklikus õppekavas.

DiscoverEU annab suurepärase võimaluse tutvuda Euroopaga ja samas ei ole õpiränne eriti pikk. Samuti on noortel lennuhirm, aga antud projekt võtab selle hirmu maha, sest liikumine toimub bussi ja rongiga.

Projektis osalevate õpilaste ja juhendajate arv: 28

Toetuse suurus: 24 412 eurot

 

Projekti nimi: Rändamine õpetab

2023-1-EE01-KA122-SCH-000146045

Projekti kestvus: 01.09.2023- 28.02.2025

Projekti rahastaja: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur

Projekti eesmärk:

1. Tõsta võimekust haridusuuenduste elluviimisel ja üldpädevustele suunatud õpikeskkonna loomisel

2. Kujundada organisatsioonis üksteist toetav arengu- ja õpikultuur, luues vajalikud stiimulid arengusse panustamiseks kõigis koolis töötavates ja õppivates inimestes.

Projekti tegevused: 3 rühmaviisilist õpirännet Prantsusmaale, Poola ja Rumeeniasse. 7 õpetajate töövarjutamist erinevates Euroopa riikides.

Toetuse suurus: 46 300 eurot

 

Lõppenud projektid:

 

Õpirännates avardub maailm/ Learning mobility expands the world

Projekti eesmärk: toetada õpetajate ja koolitöötajate enesearengut läbi rahvusvaheliste koolituste ja aidata kaasa õpilaste üldpädevuste kujunemisele, pakkudes teoreetilistele teadmistele vastukaaluks praktilisi kogemusi.

Projekti rahastaja: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur

Projekti periood: 01.09.2022 – 31.07.2023

Toetuse suurus: 46 480 €

Projekti kokkuvõte: Õpilaste õpirännete läbiviimsel tehti koostööd järgmiste koolidega: XXVII Liceum Ogolnoksztalcace w Krakowie, Poolas; L’Institution Notre Dame Saint-Francois, Prantsusmaal.

Õpiränne Poola oli seotud ajaloo õppekavaga ja käsitluse all olid inimsusevastased kuriteod II maailmasõja ajal ja peale seda.

Õpiränne Prantsusmaale ole seotud prantsuse kirjanduse ja keeleõppe võimalustega.

Õpetajad ja koolitöötajad osalesid koolitustel järgmistes riikides: Iirimaa, Hispaania, Ungari ja Holland.

Kokku osales rahvusvahelistel õpirännetel 21 õpilast ja 14 õpetajat ja koolitöötajat.