Uudised

Distantsõppe korraldus Paide Gümnaasiumis 16. detsember

Mida tähendab distantsõpe?
Distantsõpe tähendab kodus õppetööga tegelemist vastavalt tunniplaanile. Distantsõppe eesmärk on vältida inimeste omavahelist otsekontakti, et takistada viiruse edasist levikut. Oluline on püsida kodus ja tegeleda õppetööga.


Kuidas distantsõpe toimub? 

 • Tunnid toimuvad tunniplaani järgi.   
 • Õpilasel peab olema võimalik kasutada internetiühendust ja arvutit. 
 • Õppeülesanded, -materjalid ning täpsemad juhised jõuavad õpilaseni Stuudiumi tunni sissekandena/kodutöödena, MS Teams või Moodle vahendusel. 
 • Õpilane vaatab tunni alguses Stuudiumist juhiseid tunni toimumise kohta, järgib antud juhiseid ja esitab talle antud ülesanded õpetaja poolt määratud ajaks.  
 • Õpilane teavitab oma mentorit, kui tal ei ole mistahes põhjusel võimalik distantsõppes osaleda. 
 • Kui tund toimub videosilla vahendusel, annab õpilane MS Teamsis õpetajale märku, et osaleb. 
 • Õpilane veendub, et videotundi ei jälgi kõrvalised isikud (pereliikmed vm). 
 • Õpilane osaleb videotundides sisse lülitatud kaameraga (juhul, kui õpetaja ei ole sätestanud teisiti). 
 • Kui õpilane ei esita iseseisvaid ülesandeid tähtajaks või ei osale videotunnis pildiga, märgib õpetaja ta puudujaks. 
 • Mure korral saab õpilane esmast tuge aineõpetajalt. 
 • Iga õpetaja on oma tunniplaani järgse tunni ajal õpilastele küsimuste küsimiseks ja tagasiside andmiseks kättesaadav.    
 • Kellel pole digiseadme puudumise tõttu võimalik õppetöös osaleda, annab sellest mentorile teada.  

  
Kui kaua distantsõpe kestab?  
Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse korraldusest kestab distantsõpe 14. - 31. detsembrini (kaasa arvatud). Edasine lisainfo on leitav kooli veebilehel ja Stuudiumis.  
  
Mis saab siis, kui õpilane ei saa  kodus õppeülesandeid sooritada (nt tervislikel ja/või perekondlikel põhjustel)?  
Sellisel juhul on tegemist tavapärase õppetööst puudumisega. Kui õpilane puudub, annab ta sellest teada enda mentorile. Puudumine ei vabasta õpilast õpitulemuste saavutamise kohustusest.  
Väga oluline jälgida enda ja oma lähedaste tervist. Kui kellelgi ilmnevad haiguse sümptomid, siis on oluline püsida kodus ja konsulteerida oma perearstiga, väljaspool perearsti vastuvõtuaega perearsti nõuandetelefonil 1220.  Hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista häirekeskusesse 112 ning kutsuge kiirabi.  
  
Millal ja kuidas saab õpetajate ja teiste koolitöötajatega suhelda?  
Õpetajad on kättesaadavad tunniaegadel, teiste koolitöötajatega saab suhelda tööaegadel (üldjuhul kell 8.00-16.30). Suhtlemiseks kasutatakse Stuudiumit ja MS Teamsi. Kui õpetaja kasutab muud suhtluskeskkonda, siis ta annab sellest õpilastele eraldi teada. 
  
Mis saab riigieksamitest?  
Praegu peavad kõik osapooled arvestama sellega, riigieksamid toimuvad plaanipäraselt. Kõik sõltub sellest, milline on olukord 2021. aasta alguses. Kui laialdane distantsõpe peaks kestma kauem, tuleb eksamite korraldus üle vaadata. Vastava otsuse tegemise pädevus on Riigikogul. Haridus- ja Teadusministeerium töötab välja plaane erinevate stsenaariumite puhuks, et pakkuda mõistlikke lahendusi lõpetamiseks ja õpingute järgmisele tasemele kandideerimiseks.   
Kas midagi muutub ka Secunda õpilaste UPT ajakavas?  
Hetkeseisuga mitte, töö juhendamine toimub distantsõppe lõpuni distantsilt. Kirjalik töö tuleb hiljemalt 2. veebruariks või 27. aprilliks saata juhendajale.   
  
Kas praegune olukord mõjutab vaheaegasid?  
Kuna õppetöö toimub, siis praeguses olukorras ei mõjuta õppevormi muutus vaheaegade toimumist. Kui midagi muutub, siis sellest teavitab Haridus- ja Teadusministeerium.  
  
Millised on kooli ootused vanematele?  
Distantsõppe puhul saab vanem toetada oma last samaväärselt sellega, mida teeb tavapäraste koduste tööde puhul. Õpilase vanemal on soovituslik vaadata HITSA veebiseminari “Kuidas last koduõppes toetada?”  
  
Kelle käest saab lisainfot?  
Konkreetse õppeainega seotud küsimustele vastab õpetaja. Muude küsimuste korral on võimalus ühendust võtta : 

Direktor Margo Sootla, Tel 504 0945
Õppejuht Annika Orula, Tel 5629 8174
Õppenõustaja Heidi Antons, Tel 5629 8175
Korraldusjuht Margit Udam, Tel 5664 4772
Haridustehnoloog Virgo Õitspuu
IT- juht Erko Jäär

Kuidas distantsõpe toimub? 

 • Tunnid toimuvad tunniplaani järgi.   
 • Õpilasel peab olema võimalik kasutada internetiühendust ja arvutit. 
 • Õppeülesanded, -materjalid ning täpsemad juhised jõuavad õpilaseni Stuudiumi tunni sissekandena/kodutöödena, MS Teams või Moodle vahendusel. 
 • Õpilane vaatab tunni alguses Stuudiumist juhiseid tunni toimumise kohta, järgib antud juhiseid ja esitab talle antud ülesanded õpetaja poolt määratud ajaks.  
 • Õpilane teavitab oma mentorit, kui tal ei ole mistahes põhjusel võimalik distantsõppes osaleda. 
 • Kui tund toimub videosilla vahendusel, annab õpilane MS Teamsis õpetajale märku, et osaleb. 
 • Õpilane veendub, et videotundi ei jälgi kõrvalised isikud (pereliikmed vm). 
 • Õpilane osaleb videotundides sisse lülitatud kaameraga (juhul, kui õpetaja ei ole sätestanud teisiti). 
 • Kui õpilane ei esita iseseisvaid ülesandeid tähtajaks või ei osale videotunnis pildiga, märgib õpetaja ta puudujaks. 
 • Mure korral saab õpilane esmast tuge aineõpetajalt. 
 • Iga õpetaja on oma tunniplaani järgse tunni ajal õpilastele küsimuste küsimiseks ja tagasiside andmiseks kättesaadav.    
 • Kellel pole digiseadme puudumise tõttu võimalik õppetöös osaleda, annab sellest mentorile teada.  

  
Kui kaua distantsõpe kestab?  
Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse korraldusest kestab distantsõpe 14. - 31. detsembrini (kaasa arvatud). Edasine lisainfo on leitav kooli veebilehel ja Stuudiumis.  
  
Mis saab siis, kui õpilane ei saa  kodus õppeülesandeid sooritada (nt tervislikel ja/või perekondlikel põhjustel)?  
Sellisel juhul on tegemist tavapärase õppetööst puudumisega. Kui õpilane puudub, annab ta sellest teada enda mentorile. Puudumine ei vabasta õpilast õpitulemuste saavutamise kohustusest.  
Väga oluline jälgida enda ja oma lähedaste tervist. Kui kellelgi ilmnevad haiguse sümptomid, siis on oluline püsida kodus ja konsulteerida oma perearstiga, väljaspool perearsti vastuvõtuaega perearsti nõuandetelefonil 1220.  Hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista häirekeskusesse 112 ning kutsuge kiirabi.  
  
Millal ja kuidas saab õpetajate ja teiste koolitöötajatega suhelda?  
Õpetajad on kättesaadavad tunniaegadel, teiste koolitöötajatega saab suhelda tööaegadel (üldjuhul kell 8.00-16.30). Suhtlemiseks kasutatakse Stuudiumit ja MS Teamsi. Kui õpetaja kasutab muud suhtluskeskkonda, siis ta annab sellest õpilastele eraldi teada. 
  
Mis saab riigieksamitest?  
Praegu peavad kõik osapooled arvestama sellega, riigieksamid toimuvad plaanipäraselt. Kõik sõltub sellest, milline on olukord 2021. aasta alguses. Kui laialdane distantsõpe peaks kestma kauem, tuleb eksamite korraldus üle vaadata. Vastava otsuse tegemise pädevus on Riigikogul. Haridus- ja Teadusministeerium töötab välja plaane erinevate stsenaariumite puhuks, et pakkuda mõistlikke lahendusi lõpetamiseks ja õpingute järgmisele tasemele kandideerimiseks.   
Kas midagi muutub ka Secunda õpilaste UPT ajakavas?  
Hetkeseisuga mitte, töö juhendamine toimub distantsõppe lõpuni distantsilt. Kirjalik töö tuleb hiljemalt 2. veebruariks või 27. aprilliks saata juhendajale.   
  
Kas praegune olukord mõjutab vaheaegasid?  
Kuna õppetöö toimub, siis praeguses olukorras ei mõjuta õppevormi muutus vaheaegade toimumist. Kui midagi muutub, siis sellest teavitab Haridus- ja Teadusministeerium.  
  
Millised on kooli ootused vanematele?  
Distantsõppe puhul saab vanem toetada oma last samaväärselt sellega, mida teeb tavapäraste koduste tööde puhul. Õpilase vanemal on soovituslik vaadata HITSA veebiseminari “Kuidas last koduõppes toetada?”  
  
Kelle käest saab lisainfot?  
Konkreetse õppeainega seotud küsimustele vastab õpetaja. Muude küsimuste korral on võimalus ühendust võtta : 

Direktor Margo Sootla, Tel 504 0945
Õppejuht Annika Orula, Tel 5629 8174
Õppenõustaja Heidi Antons, Tel 5629 8175
Korraldusjuht Margit Udam, Tel 5664 4772
Haridustehnoloog Virgo Õitspuu
IT- juht Erko Jäär