Uudised

Gümnasistivarju nädala info 02. märts

Hea põhikooli lõpetaja!
Ootame Sind gümnasistivarju nädalale.


Gümnasistivarju nädal toimub 9. - 13. märtsil.

Kõigil soovijail on võimalik tutvuma tulla meie kooli igapäevaeluga- osaleda koolitundides, tutvuda õpetajatega ja õppekorraldusega ning saada osa muudest koolis toimuvatest tegevustest.

Oma osalusest teavita hiljemalt 5. märtsiks SIIN.

Kohtumiseni!

Gümnasistivarju nädal toimub 9. - 13. märtsil.

Kõigil soovijail on võimalik tutvuma tulla meie kooli igapäevaeluga- osaleda koolitundides, tutvuda õpetajatega ja õppekorraldusega ning saada osa muudest koolis toimuvatest tegevustest.

Oma osalusest teavita hiljemalt 5. märtsiks SIIN.

Kohtumiseni!