Uudised

Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverents kutsub osalema 07. mai

Kodu-uurimiskonverentsi eesmärk on Järvamaa kultuuri- ja loodusloo, mineviku ja oleviku jäädvustamine ning kodukoha ja kodu-uurimise järjepidevuse väärtustamine. Osalema on oodatud Järvamaa koolide 5.-12. klassi õpilased.


Konverentsil osalemiseks tuleb oma loov- ja uurimistöö esitada 31. augustiks aadressile info@jarvamaamuuseum.ee või paberkandjal SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumisse

Uurimistöid hindab SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi moodustatud komisjon.

Rohkem infot leiad SIIT.

Konverentsil osalemiseks tuleb oma loov- ja uurimistöö esitada 31. augustiks aadressile info@jarvamaamuuseum.ee või paberkandjal SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumisse

Uurimistöid hindab SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi moodustatud komisjon.

Rohkem infot leiad SIIT.