Oluline

Kool sõlmis hea tahte leppe Järvamaa haiglaga 05. november erkojaar

Gümnasistid õpivad haiglas meditsiini


Paide Gümnaasium sõlmis hea tahte leppe Järvamaa Haiglaga, koostöö eesmärk on tutvustada gümnasistidele meditsiini- ja tervishoiuvaldkonda ning populariseerida tervisedendust.

Esimene meditsiini valikkursus koostöös haiglaga juba käivitunud. See osutus väga populaarseks, nii et huviliste seas tuli korraldada konkurss ning õppima pääsesid tugevamad kandidaadid abituuriumist. Kooli direktori Urmo Reitavi sõnul otsustati meditsiinikursus avada just õpilaste suure huvi tõttu ning tal on hea meel, et kohalik haigla mõttega kaasa tuli.

Kokkuleppe järgi on meditsiini- ja tervishoiuvaldkonna valikainete peamine eesmärk inimese tervise, tervishoiu ja haiguste teaduspõhiste ravivõimaluste põhialuste tundmaõppimine ning meditsiini- ja tervishoiuerialade tutvustamine. Samuti on soov toetada õppija toimetulekut iseseisvas elus ning valmisolekut teadlikeks karjääriotsusteks.

Paide Gümnaasium sõlmis hea tahte leppe Järvamaa Haiglaga, koostöö eesmärk on tutvustada gümnasistidele meditsiini- ja tervishoiuvaldkonda ning populariseerida tervisedendust.

Esimene meditsiini valikkursus koostöös haiglaga juba käivitunud. See osutus väga populaarseks, nii et huviliste seas tuli korraldada konkurss ning õppima pääsesid tugevamad kandidaadid abituuriumist. Kooli direktori Urmo Reitavi sõnul otsustati meditsiinikursus avada just õpilaste suure huvi tõttu ning tal on hea meel, et kohalik haigla mõttega kaasa tuli.

Kokkuleppe järgi on meditsiini- ja tervishoiuvaldkonna valikainete peamine eesmärk inimese tervise, tervishoiu ja haiguste teaduspõhiste ravivõimaluste põhialuste tundmaõppimine ning meditsiini- ja tervishoiuerialade tutvustamine. Samuti on soov toetada õppija toimetulekut iseseisvas elus ning valmisolekut teadlikeks karjääriotsusteks.