Uudised

Uue koolimaja avamine 17. detsember enetaurus


26.11.2021 langetati Paide Gümnaasiumi lipp Järvamaa Kutsehariduskeskuse juures ning jalutati pidulikus rongkäigus Posti tänavale Paide Gümnaasiumi uue hoone juurde. Külalisi sel korral avamisele ei kutsutud ning toredast päevast said osa vaid koolipere liikmed. Pärast lippude heiskamist, esinemisi, kõnesid ja sümboolset kahe maja vahelise lindi lõikamist jätkus päev kogukonnapraktika päevaga ning esmaspäevast algas majas juba tavapärane õppetöö. 
Koolimaja avamise pildigaleriiga on võimalik tutvuda Järva Teataja lehel.

 

Täname Järvamaa Kutsehariduskeskust külalislahkuse eest!

 

Paide Gümnaasiumi hoone ehitus on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Projekti lühikirjeldus:
Paide Gümnaasiumi hoone ehitatakse aadressile Posti tn 12, Paide. Krundil asuv olemasolev hoone rekonstrueeritakse ning ehitatakse juurdeehitus. Uus hoone sisustatakse vajaliku inventari, mööbli ja seadmetega, tellitakse kunstiteos. Hoone ümbruses asuvad alad, väljakud, teekatted, haljastus, välivalgustus ja õue ala elemendid rajatakse uued. Kogu hoone on ligipääsetav liikumispuudega inimesele.

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärk on investeerida gümnaasiumi hoonesse gümnaasiumivõrgu korrastamiseks, et tagada üldkeskhariduse kättesaadavus vastavalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 7.1 lõikele 2 ja „Elukestva Õppe Strateegi a“ koolivõrgu programmile ning hariduskeskuse pilootprojektile.

Tulemus:
Projekti tulemusena renoveeriti gümnaasiumi olemasolev hoone ja ehitati uus juurdeehitus.

Toetuse summa:
7 411 200€

26.11.2021 langetati Paide Gümnaasiumi lipp Järvamaa Kutsehariduskeskuse juures ning jalutati pidulikus rongkäigus Posti tänavale Paide Gümnaasiumi uue hoone juurde. Külalisi sel korral avamisele ei kutsutud ning toredast päevast said osa vaid koolipere liikmed. Pärast lippude heiskamist, esinemisi, kõnesid ja sümboolset kahe maja vahelise lindi lõikamist jätkus päev kogukonnapraktika päevaga ning esmaspäevast algas majas juba tavapärane õppetöö. 
Koolimaja avamise pildigaleriiga on võimalik tutvuda Järva Teataja lehel.

 

Täname Järvamaa Kutsehariduskeskust külalislahkuse eest!

 

Paide Gümnaasiumi hoone ehitus on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Projekti lühikirjeldus:
Paide Gümnaasiumi hoone ehitatakse aadressile Posti tn 12, Paide. Krundil asuv olemasolev hoone rekonstrueeritakse ning ehitatakse juurdeehitus. Uus hoone sisustatakse vajaliku inventari, mööbli ja seadmetega, tellitakse kunstiteos. Hoone ümbruses asuvad alad, väljakud, teekatted, haljastus, välivalgustus ja õue ala elemendid rajatakse uued. Kogu hoone on ligipääsetav liikumispuudega inimesele.

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärk on investeerida gümnaasiumi hoonesse gümnaasiumivõrgu korrastamiseks, et tagada üldkeskhariduse kättesaadavus vastavalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 7.1 lõikele 2 ja „Elukestva Õppe Strateegi a“ koolivõrgu programmile ning hariduskeskuse pilootprojektile.

Tulemus:
Projekti tulemusena renoveeriti gümnaasiumi olemasolev hoone ja ehitati uus juurdeehitus.

Toetuse summa:
7 411 200€