Sisseastujale

Täname, et tunned huvi Paide Gümnaasiumi sisseastumise vastu!


 

Tertia õpperühma sisseastujale 

Paide Gümnaasiumi (PG) Tertia õpperühma (10. klassi) kandideerimine toimub sisseastumine.ee keskkonnas.

Esitada tuleb:
-väljavõtted 9. klassi tunnistusest ja hinnetelehest,
-CV,
-motivatsioonikiri, milles  kandideerija analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke ning põhjendab kooli valikut.  

Esitatavaid dokumente kasutavad vastuvõtukomisjoni liikmed vestluse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Sisseastumisvestluse eesmärk on välja selgitada õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjused. 

Vastuvõtukomisjon otsustab lähtudes sisseastumistestide ja sisseastumisvestluste tulemustest õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise. 9. klassi tunnistuse eesti keele, matemaatika ja inglise keele keskmise hinde ning testi tulemuste põhjal tekkinud pingerea esimesele kahekümne viiele protsendile on koolil õigus teha ettepanek kooli õppima asumiseks vestluse tulemust arvestamata. Õpilaste kohta pingereas ei avaldata. 

Olulised kuupäevad Paide Gümnaasiumisse kandideerimisel: 

8.märts 17.30 sisseastujate lastevanemate koosolek. Koosolekul osalemiseks registreerumine https://bit.ly/infominutid

11.märts 9.55 õpilaste tutvumispäev kooliga, osalemiseks registreerumine https://bit.ly/tutvumispaev

14.03-03.04 registreerimine sisseastumiseks keskkonnas sisseastumine.ee

28.03-01.04 gümnasistivarjunädal, registreerumine https://bit.ly/gymnasistivari

11.04-19.04 harjutustestide sooritamise võimalus sisseastumine.ee, vaata lisainfot e-sisseastumistestide sooritamise kohta SIIT;

22.04 põhikoolides gümnaasiumite ühiste sisseastumistestide sooritamine. Paide Gümnaasiumisse sisseastumiseks tuleb sooritada Haridus- ja Noorteamet HARNO ning Tartu gümnaasiumide ja PG ühised sisseastumistestid, PGsse kandideerimisel arvestatakse matemaatika ja eesti keele testide tulemusi; 

25.04-29.04 sisseastumisvestlused. Individuaalse vestluse ajast teavitatakse sisseastumine.ee keskkonna kaudu; 

13.05 vastuvõtmisest teavitamine sisseastumine.ee kaudu; 

20.06-01.07 dokumentide vastuvõtt õppima asumiseks. 

 

Kasulikud viited:

Meie kooli õppekorraldus
Vastuvõtu tingimused ja kord

 

 

 

Tertia õpperühma sisseastujale 

Paide Gümnaasiumi (PG) Tertia õpperühma (10. klassi) kandideerimine toimub sisseastumine.ee keskkonnas.

Esitada tuleb:
-väljavõtted 9. klassi tunnistusest ja hinnetelehest,
-CV,
-motivatsioonikiri, milles  kandideerija analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke ning põhjendab kooli valikut.  

Esitatavaid dokumente kasutavad vastuvõtukomisjoni liikmed vestluse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Sisseastumisvestluse eesmärk on välja selgitada õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjused. 

Vastuvõtukomisjon otsustab lähtudes sisseastumistestide ja sisseastumisvestluste tulemustest õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise. 9. klassi tunnistuse eesti keele, matemaatika ja inglise keele keskmise hinde ning testi tulemuste põhjal tekkinud pingerea esimesele kahekümne viiele protsendile on koolil õigus teha ettepanek kooli õppima asumiseks vestluse tulemust arvestamata. Õpilaste kohta pingereas ei avaldata. 

Olulised kuupäevad Paide Gümnaasiumisse kandideerimisel: 

8.märts 17.30 sisseastujate lastevanemate koosolek. Koosolekul osalemiseks registreerumine https://bit.ly/infominutid

11.märts 9.55 õpilaste tutvumispäev kooliga, osalemiseks registreerumine https://bit.ly/tutvumispaev

14.03-03.04 registreerimine sisseastumiseks keskkonnas sisseastumine.ee

28.03-01.04 gümnasistivarjunädal, registreerumine https://bit.ly/gymnasistivari

11.04-19.04 harjutustestide sooritamise võimalus sisseastumine.ee, vaata lisainfot e-sisseastumistestide sooritamise kohta SIIT;

22.04 põhikoolides gümnaasiumite ühiste sisseastumistestide sooritamine. Paide Gümnaasiumisse sisseastumiseks tuleb sooritada Haridus- ja Noorteamet HARNO ning Tartu gümnaasiumide ja PG ühised sisseastumistestid, PGsse kandideerimisel arvestatakse matemaatika ja eesti keele testide tulemusi; 

25.04-29.04 sisseastumisvestlused. Individuaalse vestluse ajast teavitatakse sisseastumine.ee keskkonna kaudu; 

13.05 vastuvõtmisest teavitamine sisseastumine.ee kaudu; 

20.06-01.07 dokumentide vastuvõtt õppima asumiseks. 

 

Kasulikud viited:

Meie kooli õppekorraldus
Vastuvõtu tingimused ja kord