Koolielu

Õppenõustamine

Meie koolis töötab õppenõustaja, kelle ülesanne on õppimist toetav nõustamine ning õpilaste karjääriplaneerimise toetamine.

Õppenõustaja on eelkõige kuulaja, abistaja, nõuandja, infojagaja, tähelepanujuhtija.

Õppenõustaja on olemas nii õpilaste, õpetajate, mentorite kui ka lapsevanemate jaoks.

Õppenõustaja teeb koostööd aineõpetajate, mentorite ja lapsevanematega, et tagada Paide Gümnaasiumi noortele parimad arenguvõimalused.
 

 

Õpilasele

Võta ühendust õppenõustajaga, kui Sul on:

  • raskused õppimise ja/või mõne õppeainega;
  • küsimusi õppimise kohta (nt õppekorraldus, valikained, mentorrühmad jm);
  • vaja tuge koolieluga kohanemisel;
  • keerulised suhted kaasõpilaste ja/või õpetajatega;
  • karjääriplaneerimise alaseid küsimusI;
  • mõni vaimset tervist puudutav küsimus või vajad lihtsalt teavet;
  • vajad nõu muudes küsimustes või on vaja inimest, kes on valmis lihtsalt Sind ära kuulama.

Võid kindel olla, et õppenõustaja ei anna arvustavaid hinnanguid ega diagnoosi ning hoiab Sinu saladust.

 

 

Õpetajatele ja vanematele

Õige aeg pöörduda õppenõustaja poole on, kui:

  • noore käitumine on muutunud;
  • on tehtud koostööd kodu ja kooli vahel, kuid mured püsivad. Nii õpetaja kui ka vanem on noorega rääkinud, aga see pole muutust toonud;
  • tahad lihtsalt mõnele noorega/suhetega/õppimisega seotud küsimusele vastust.