Õppetöö korraldus

Koolipäev

 

08:30-09:45  I tund

09:45-09:55  vahetund

09:55-11:10  II tund

11:10-11:20  vahetund

11:20-12:35  III tund

12:35-13:20  lõuna

13:20-14:35  IV tund

14:35-14:45  vahetund

14:45-16:00  V tund

 

Õppeaasta jaguneb 3 perioodiks.

Õppe läbiviimise peamine viis ning õppe arvestuse alus on kursus. Kursuse maht on üldjuhul 21 tundi õppetööd.

Õppetunni pikkus on 75 minutit.