Meie koolist

Õpilasesindus


Õpilasesinduse koosseisu kuuluvad:

1. Ronaldo Ollo
2. Janely Allsaar
3. Sandra Perillus
4. Keiti Pall
5. Egert Ninep (eestseisuse liige)
6. Markus Rooba
7. Ferkle Kalaus (eestseisuse liige)
8. Ragne-Liis Mõttus
9. Christen Savisaar
10. Saskia Metsallik (eestseisuse liige)
11. Marianne Kalvik
12. Merlin Klemm
13. Keitlin Kaaret
14. Triin Tiits
15. Aleksandra Šalatova


Õpilasesinduse koosseisu kuuluvad:

1. Ronaldo Ollo
2. Janely Allsaar
3. Sandra Perillus
4. Keiti Pall
5. Egert Ninep (eestseisuse liige)
6. Markus Rooba
7. Ferkle Kalaus (eestseisuse liige)
8. Ragne-Liis Mõttus
9. Christen Savisaar
10. Saskia Metsallik (eestseisuse liige)
11. Marianne Kalvik
12. Merlin Klemm
13. Keitlin Kaaret
14. Triin Tiits
15. Aleksandra ?alatova

Õpilasesinduse koosolekute protokollid

Koosolek nr 1  | 01.09.2022

 1.  
 2.  

 

Õppeaasta vahetusega 2022/2023 otsustati muuta ka protokollide numeratsiooni.

Koosolek nr 35  | 31.08.2022

 1. Õppekava
 2. Hindamisjuhend
 3. Vaba mikrofon

Koosolek nr 34  | 00.00.0000

 1.  
 2.  

Koosolek nr 33  | 00.00.0000

 1.  
 2.  

Koosolek nr 32  | 00.00.0000

 1.  
 2.  

Koosolek nr 31  | 00.00.0000

 1.  
 2.  

Koosolek nr 30  | 00.00.0000

 1.  
 2.  

Koosolek nr 29  | 00.00.0000

 1.  
 2.  

Koosolek nr 28  | 00.00.0000

 1.  
 2.  

Koosolek nr 27  | 11.10.2021

 1. Õpilasesinduse eestseisuse valimiste tulemuste kinnitamine
 2. Järgmise õpilasesinduse koosoleku aja kokkuleppimine

Koosolek nr 26  | 04.10.2021

 1. Õpilasesinduse eestseisuse kandidaadid
 2. Hoolekogusse liikme ja asendusliikme valimised

Koosolek nr 25 | 00.00.2021

 1.  
 2.  
 3.  

Koosolek nr 24 | 27.08.2021

 1. Uurimustöö juhend
 2. Õppekava
 3. Vaba mikrofon 

Koosolek nr 23 | 18.05.2021

 1. Tunnustusürituse komisjoni esindajate valimine ja kandidaatide esitamine
 2. Muud küsimused

Koosolek nr 22 | 23.02.2021

 1. Kursuste tagasiside küsitluse arvamused
 2. Vaba mikrofon

Koosolek nr 21 | 21.01.2021

 1. Kooli arengukava
 2. Vaba mikrofon

Koosolek nr 20 | 05.11.2020

 1. Jõulupidu
 2. Koogikorvpall
 3. Jõulunädal
 4. Vaba mikrofon

Koosolek nr 19 | 28.09.2020

 1. Õpilasesinduse eestseisuse kandidaadid
 2. Jõulupidu
 3. Koogikorvpall

Koosolek nr 18 | 18.09.2020

 1. Õpilasesinduse uute liikmete valimine

Koosolek nr 17 | 17.09.2020

 1. Hommikused tervitamised
 2. Piirangutest koolis
 3. Kooli 3. sünnipäev
 4. Õpperühmadevaheline korvpallivõistlus
 5. Jõulupidu
 6. Vaba mikrofon

Koosolek nr 16 | 24.08.2020

 1. Paide Gümnaasiumi arengukava ülevaade
 2. Paide Gümnaasiumi õppekava üldosa
 3. Paide Gümnaasiumi kodukord
 4. Paide Gümnaasiumi hindamisjuhis
 5. Paide Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde juhend

Koosolek nr 15 | 13.04.2020

 1. Kooli hindamise korralduse muutmine
 2. Tutipeo korraldus

Koosolek nr 14 | 23.03.2020

 1. Tagasiside esimesele distantsõppe nädalale
 2. Õpilasesinduse põhikirja muutmine
 3. Info (PG Loome, Insta storyd, projekt Proovikivi jm)

Koosolek nr 13 | 04.03.2020

 1. Tegevuskava ülevaade
 2. Sõrmuste tellimine, pusade ja teklite ülevaade
 3. Uute õpilasesinduse liikmete valimine
 4. Info

Koosolek nr 12 | 05.02.2020

 1. Sõbravõrk
 2. Paide linna noortevolikogusse kooli esindajate valimine
 3. Sõbranädal ja sõbrapäev
 4. Õpilasesinduse liikme väljaarvamine
 5. Info (tekli statuut, tehnika vahendamine)

Koosolek nr 11 | 29.01.2020

 1. Kooli arengukava
 2. Õpilasesinduse täiendavate liikmete valimine
 3. Paide linna noortevolikogusse kooli esindajate valimine
 4. Info (sõbravõrk, sõbrapäev, pusa, riigigümnaasiumite võrkpalliturniiri tagasiside)

Koosolek nr 10 | 15.01.2020

 1. Õpilasesinduse täiendavate liikmete valimine
 2. Paide linna noortevolikogusse kooli esindajate valimine
 3. Jõulunädala tagasiside
 4. Pusa ja särgi konkursi kokkuvõte
 5. Vabariigi aastapäeva kogunemine
 6. Õpilasesinduse ja koolijuhi vaheline kokkusaamine arengukava teemal
 7. Info (uue koolimaja avatud ruumide ideed, riigigümnaasiumite võrkpalliturniir)

Koosolek nr 9 | 26.11.2019

 1. Õpilasesinduse eestseisuse valimiste tulemuste kinnitamine
 2. Jõulunädala kava
 3. Nutitelefonide kasutamine koolitunnis, loengutel ja kogunemistel

Koosolek nr 8 | 12.11.2019

 1. Päevakorra kinnnitamine
 2. Õpilasesinduse liikme avaldus
 3. Õpilasesinduste eelmiste liikmete motivatsioonikirjad
 4. Õpilasesinduse eestseisuse arutelu
 5. Õpilasesinduse uute liikmete valimine
 6. Õpilasesinduse tegevuskava ja uue aasta eelarve
 7. Arutelu Eesti Õpilasesinduste Liidu liikmeks astumise kohalt
 8. kÖÖgiKORV korralduslik ülevaade
 9. Vaba mikrofon

Koosolek nr 7 | 15.10.2019

 1. Uute õpilasesinduse liikmete valimine
 2. Kooli arengukava
 3. Arvamuskultuuriga seostuv valikkursus
 4. Võrkpallivõistluse korraldamine
 5. Jõulupeo ja jõulunädala korraldamine
 6. Koogikorvpalli tagasiside
 7. Õpilasesinduse põhimääruse muutmise vajadusest
 8. Eestseisuse kandidaatide esitamine
 9. Info (õpilasesinduse koolitus/ väljasõit, klasside pildistamine, Lahe Koolipäev, heaolu väljakutse, motivatsioonikirjad, kooli särgid ja pusad, teklid, kooli logoga meened)

Koosolek nr 6 | 19.09.2019

 1. Päevakorra kinnnitamine
 2. Uue protokollija valimine
 3. Uue koolijuhi tervitus
 4. Õpilasesinduse liikmete ülevaade
 5. Õpilasesindusse kandideerimise tulemused
 6. Õppejuht Annika Orula tagasiside hindamisjuhise ettepanekutele ja ÕE põhimäärus
 7. Kooli sündmused (Koogikorv, sünnipäev, vaimse tervise päev, muud väiksemad sündmused)
 8. Kooli juhtkonnaga kokkusaamised
 9. Vaba mikrofon