Meie koolist

Õpilasesindus


Õpilasesinduse koosseisu kuuluvad:

Miia Soosalu
Keitlin Kaaret
Egert Ninep
Christen Savisaar
Ronaldo Ollo
Keiti Pall
Lisete Palmi
Sandra Perillus
Ragne-Liis Mõttus
Ferkle Kalaus
Hanna Tedre
Kevin Kinev
Renne Ploom
 


Õpilasesinduse koosseisu kuuluvad:

Miia Soosalu
Keitlin Kaaret
Egert Ninep
Christen Savisaar
Ronaldo Ollo
Keiti Pall
Lisete Palmi
Sandra Perillus
Ragne-Liis Mõttus
Ferkle Kalaus
Hanna Tedre
Kevin Kinev
Renne Ploom
 

Õpilasesinduse koosolekute protokollid

Koosolek nr 23 | 27.08.2021

 1. Uurimustöö juhend
 2. Õppekava
 3. Vaba mikrofon 

Koosolek nr 22 | 23.02.2021

 1. Kursuste tagasiside küsitluse arvamused
 2. Vaba mikrofon

Koosolek nr 21 | 21.01.2021

 1. Kooli arengukava
 2. Vaba mikrofon

Koosolek nr 20 | 05.11.2020

 1. Jõulupidu
 2. Koogikorvpall
 3. Jõulunädal
 4. Vaba mikrofon

Koosolek nr 19 | 28.09.2020

 1. Õpilasesinduse eestseisuse kandidaadid
 2. Jõulupidu
 3. Koogikorvpall

Koosolek nr 18 | 18.09.2020

 1. Õpilasesinduse uute liikmete valimine

Koosolek nr 17 | 17.09.2020

 1. Hommikused tervitamised
 2. Piirangutest koolis
 3. Kooli 3. sünnipäev
 4. Õpperühmadevaheline korvpallivõistlus
 5. Jõulupidu
 6. Vaba mikrofon

Koosolek nr 16 | 24.08.2020

 1. Paide Gümnaasiumi arengukava ülevaade
 2. Paide Gümnaasiumi õppekava üldosa
 3. Paide Gümnaasiumi kodukord
 4. Paide Gümnaasiumi hindamisjuhis
 5. Paide Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde juhend

Koosolek nr 15 | 13.04.2020

 1. Kooli hindamise korralduse muutmine
 2. Tutipeo korraldus

Koosolek nr 14 | 23.03.2020

 1. Tagasiside esimesele distantsõppe nädalale
 2. Õpilasesinduse põhikirja muutmine
 3. Info (PG Loome, Insta storyd, projekt Proovikivi jm)

Koosolek nr 13 | 04.03.2020

 1. Tegevuskava ülevaade
 2. Sõrmuste tellimine, pusade ja teklite ülevaade
 3. Uute õpilasesinduse liikmete valimine
 4. Info

Koosolek nr 12 | 05.02.2020

 1. Sõbravõrk
 2. Paide linna noortevolikogusse kooli esindajate valimine
 3. Sõbranädal ja sõbrapäev
 4. Õpilasesinduse liikme väljaarvamine
 5. Info (tekli statuut, tehnika vahendamine)

Koosolek nr 11 | 29.01.2020

 1. Kooli arengukava
 2. Õpilasesinduse täiendavate liikmete valimine
 3. Paide linna noortevolikogusse kooli esindajate valimine
 4. Info (sõbravõrk, sõbrapäev, pusa, riigigümnaasiumite võrkpalliturniiri tagasiside)

Koosolek nr 10 | 15.01.2020

 1. Õpilasesinduse täiendavate liikmete valimine
 2. Paide linna noortevolikogusse kooli esindajate valimine
 3. Jõulunädala tagasiside
 4. Pusa ja särgi konkursi kokkuvõte
 5. Vabariigi aastapäeva kogunemine
 6. Õpilasesinduse ja koolijuhi vaheline kokkusaamine arengukava teemal
 7. Info (uue koolimaja avatud ruumide ideed, riigigümnaasiumite võrkpalliturniir)

Koosolek nr 9 | 26.11.2019

 1. Õpilasesinduse eestseisuse valimiste tulemuste kinnitamine
 2. Jõulunädala kava
 3. Nutitelefonide kasutamine koolitunnis, loengutel ja kogunemistel

Koosolek nr 8 | 12.11.2019

 1. Päevakorra kinnnitamine
 2. Õpilasesinduse liikme avaldus
 3. Õpilasesinduste eelmiste liikmete motivatsioonikirjad
 4. Õpilasesinduse eestseisuse arutelu
 5. Õpilasesinduse uute liikmete valimine
 6. Õpilasesinduse tegevuskava ja uue aasta eelarve
 7. Arutelu Eesti Õpilasesinduste Liidu liikmeks astumise kohalt
 8. kÖÖgiKORV korralduslik ülevaade
 9. Vaba mikrofon

Koosolek nr 7 | 15.10.2019

 1. Uute õpilasesinduse liikmete valimine
 2. Kooli arengukava
 3. Arvamuskultuuriga seostuv valikkursus
 4. Võrkpallivõistluse korraldamine
 5. Jõulupeo ja jõulunädala korraldamine
 6. Koogikorvpalli tagasiside
 7. Õpilasesinduse põhimääruse muutmise vajadusest
 8. Eestseisuse kandidaatide esitamine
 9. Info (õpilasesinduse koolitus/ väljasõit, klasside pildistamine, Lahe Koolipäev, heaolu väljakutse, motivatsioonikirjad, kooli särgid ja pusad, teklid, kooli logoga meened)

Koosolek nr 6 | 19.09.2019

 1. Päevakorra kinnnitamine
 2. Uue protokollija valimine
 3. Uue koolijuhi tervitus
 4. Õpilasesinduse liikmete ülevaade
 5. Õpilasesindusse kandideerimise tulemused
 6. Õppejuht Annika Orula tagasiside hindamisjuhise ettepanekutele ja ÕE põhimäärus
 7. Kooli sündmused (Koogikorv, sünnipäev, vaimse tervise päev, muud väiksemad sündmused)
 8. Kooli juhtkonnaga kokkusaamised
 9. Vaba mikrofon