Meie koolist

Õpilasesindus


Meie kooli õpilasesinduse koosseis:

 1. Hans Artur Ehman
 2. Ines Themas
 3. Kaarel Vene
 4. Merily Aare
 5. Mia Laurel Viilup
 6. Rene Münzer
 7. Roberta-Grethel Agu
 8. Valeria Vyurtts
 9. Kevin Kinev
 10. Damaris Ly Tambla
 11. Hanna Tedre
 12. Karl Valge
 13. Lizette Marii Õisma
 14. Simo Kübarsepp
 15. Elsa-Pauliine Palu

Meie kooli õpilasesinduse koosseis:

 1. Hans Artur Ehman
 2. Ines Themas
 3. Kaarel Vene
 4. Merily Aare
 5. Mia Laurel Viilup
 6. Rene Münzer
 7. Roberta-Grethel Agu
 8. Valeria Vyurtts
 9. Kevin Kinev
 10. Damaris Ly Tambla
 11. Hanna Tedre
 12. Karl Valge
 13. Lizette Marii Õisma
 14. Simo Kübarsepp
 15. Elsa-Pauliine Palu

Õpilasesinduse koosolekute protokollid 2019/2020

Koosolek nr 14 | 23.03.2020

 1. Tagasiside esimesele distantsõppe nädalale
 2. Õpilasesinduse põhikirja muutmine
 3. Info (PG Loome, Insta storyd, projekt Proovikivi jm)

Koosolek nr 13 | 04.03.2020

 1. Tegevuskava ülevaade
 2. Sõrmuste tellimine, pusade ja teklite ülevaade
 3. Uute õpilasesinduse liikmete valimine
 4. Info

Koosolek nr 12 | 05.02.2020

 1. Sõbravõrk
 2. Paide linna noortevolikogusse kooli esindajate valimine
 3. Sõbranädal ja sõbrapäev
 4. Õpilasesinduse liikme väljaarvamine
 5. Info (tekli statuut, tehnika vahendamine)

Koosolek nr 11 | 29.01.2020

 1. Kooli arengukava
 2. Õpilasesinduse täiendavate liikmete valimine
 3. Paide linna noortevolikogusse kooli esindajate valimine
 4. Info (sõbravõrk, sõbrapäev, pusa, riigigümnaasiumite võrkpalliturniiri tagasiside)

Koosolek nr 10 | 15.01.2020

 1. Õpilasesinduse täiendavate liikmete valimine
 2. Paide linna noortevolikogusse kooli esindajate valimine
 3. Jõulunädala tagasiside
 4. Pusa ja särgi konkursi kokkuvõte
 5. Vabariigi aastapäeva kogunemine
 6. Õpilasesinduse ja koolijuhi vaheline kokkusaamine arengukava teemal
 7. Info (uue koolimaja avatud ruumide ideed, riigigümnaasiumite võrkpalliturniir)

Koosolek nr 9 | 26.11.2019

 1. Õpilasesinduse eestseisuse valimiste tulemuste kinnitamine
 2. Jõulunädala kava
 3. Nutitelefonide kasutamine koolitunnis, loengutel ja kogunemistel

Koosolek nr 8 | 12.11.2019

 1. Päevakorra kinnnitamine
 2. Õpilasesinduse liikme avaldus
 3. Õpilasesinduste eelmiste liikmete motivatsioonikirjad
 4. Õpilasesinduse eestseisuse arutelu
 5. Õpilasesinduse uute liikmete valimine
 6. Õpilasesinduse tegevuskava ja uue aasta eelarve
 7. Arutelu Eesti Õpilasesinduste Liidu liikmeks astumise kohalt
 8. kÖÖgiKORV korralduslik ülevaade
 9. Vaba mikrofon

Koosolek nr 7 | 15.10.2019

 1. Uute õpilasesinduse liikmete valimine
 2. Kooli arengukava
 3. Arvamuskultuuriga seostuv valikkursus
 4. Võrkpallivõistluse korraldamine
 5. Jõulupeo ja jõulunädala korraldamine
 6. Koogikorvpalli tagasiside
 7. Õpilasesinduse põhimääruse muutmise vajadusest
 8. Eestseisuse kandidaatide esitamine
 9. Info (õpilasesinduse koolitus/ väljasõit, klasside pildistamine, Lahe Koolipäev, heaolu väljakutse, motivatsioonikirjad, kooli särgid ja pusad, teklid, kooli logoga meened)

Koosolek nr 6 | 19.09.2019

 1. Päevakorra kinnnitamine
 2. Uue protokollija valimine
 3. Uue koolijuhi tervitus
 4. Õpilasesinduse liikmete ülevaade
 5. Õpilasesindusse kandideerimise tulemused
 6. Õppejuht Annika Orula tagasiside hindamisjuhise ettepanekutele ja ÕE põhimäärus
 7. Kooli sündmused (Koogikorv, sünnipäev, vaimse tervise päev, muud väiksemad sündmused)
 8. Kooli juhtkonnaga kokkusaamised
 9. Vaba mikrofon