Toetused õppijale


Koolitoidu hüvitamine.
Koolitoidu hüvitis Paide Gümnaasiumis on 1,36 eurot, mis katab koolilõuna maksumuse.

Sõidukulude hüvitamine.
Paide Gümnaasiumis õppijatele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Paide linnas, kompenseeritakse sõidukulu. Kehtib ka õpilaskodus või õppetöö perioodil üürikorteris elavale õpilasele. Sõidukulude hüvitamist reguleerib haridus- ja teadusministri määrus Riigikoolide õpilaste sõidukulu hüvitamise kord ja ulatus

Majutuskulude hüvitamine.
Vastavalt haridus- ja teadusministri käskkirjale hüvitatakse majutuskulud elukohajärgses või elukohale lähimas maakondlikus riigigümnaasiumis õppivale õpilasele kuni 50 eurot ühes kuus. Majutuskulude hüvitamise aluseks on see, kui kooli sõit võtab liiga kaua aega või kellel ei ole võimalik koolis käimiseks ühistransporti kasutada. Vaata täpsemalt tingimusi majutuskulude hüvitamise kord. Hüvitamise avalduse leiad SIIT.

Lisainfo riigigümnaasiumite kodulehel
 

Koolitoidu hüvitamine.
Koolitoidu hüvitis Paide Gümnaasiumis on 1,36 eurot, mis katab koolilõuna maksumuse.

Sõidukulude hüvitamine.
Paide Gümnaasiumis õppijatele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Paide linnas, kompenseeritakse sõidukulu. Kehtib ka õpilaskodus või õppetöö perioodil üürikorteris elavale õpilasele. Sõidukulude hüvitamist reguleerib haridus- ja teadusministri määrus Riigikoolide õpilaste sõidukulu hüvitamise kord ja ulatus

Majutuskulude hüvitamine.
Vastavalt haridus- ja teadusministri käskkirjale hüvitatakse majutuskulud elukohajärgses või elukohale lähimas maakondlikus riigigümnaasiumis õppivale õpilasele kuni 50 eurot ühes kuus. Majutuskulude hüvitamise aluseks on see, kui kooli sõit võtab liiga kaua aega või kellel ei ole võimalik koolis käimiseks ühistransporti kasutada. Vaata täpsemalt tingimusi majutuskulude hüvitamise kord. Hüvitamise avalduse leiad SIIT.

Lisainfo riigigümnaasiumite kodulehel