Oluline

Õppimist alustas 177 gümnasisti 16. mai erkojaar


Paides pidas esmaspäeval, 3. septembril avaaktuse Paide riigigümnaasium, mis kannab alates septembrist nime Paide Gümnaasium. Uues koolis hakkab esimesel õppeaastal õppima 177 õpilast, neist 59 kümnendas, 58 üheteistkümnendas ja 60 kaheteistkümnendas klassis. Lisaks põhiainetele pakub kool koostöös mitmete asutustega mitmekülgset valikainete valikut.

Koolijuht Urmo Reitav ütles Paide Gümnaasiumi avaaktusel peetud kõnes, et uus kool toob Järvamaa haridusmaastikule uue hingamise. „Oleme kooli meeskonnaga seda usku, et kool peab toetama iga õpilase isiklikku arengut ning pakkuma talle õppekava koostamisel piisavalt valikuvabadust,“ märkis Reitav. Ta avaldas lootust, et Paide Gümnaasiumis tekib õpilaste, õpetajate ja kooli meeskonna koostoimes õppimist toetav inspireeriv õhkkond, kus oluliseks märksõnaks on vastastikune usaldus. 

Haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu juht Kalle Küttis märkis, et Paide Gümnaasium on Eesti 15. riigigümnaasium ning kinnitas, et kool saab mõne aasta pärast ka päris oma maja. „Kuigi sel aastal avasime kooli vanas koolimajas, saavad Paide elanikud kindlad olla, et nad saavad peagi uue, moodsa, kõigile soovidele ja nõuetele vastava koolimaja,“ ütles Küttis. 

Paide Gümnaasiumis jagunevad õpilased rühmadesse tertia (10. klass), secunda (11. klass) ja prima (12. klass), igal rühmal on mentor, kes toetab õpilasi nende enesearengu teel. Tunni pikkus on 75 minutit ning hindamine toimub tähesüsteemis skaalal A–F, kus A on suurepärane ja F puudulik. Õppeaasta jaguneb kolme perioodi ehk trimestrisse, õppimine toimub kursuste kaupa ning iga perioodi lõpus on tagasiside nädal. Kolme aasta jooksul peavad õpilased vastavalt gümnaasiumi riiklikule õppekavale läbima 96 ainekursust.

Koolis töötab 14 põhiainete õpetajat, lisaks pakub kool koostöös kohalike ja riiklike asutustega arvukalt valikaineid. Näiteks on Paide Gümnaasiumi õpilastel võimalik Järvamaa haigla spetsialistidelt õppida meditsiiniteadmisi, samuti kriminaalpoliitika aluseid justiitsministeeriumi ametnike juhendamisel. Kool teeb valikainete pakkumisel koostööd ka näiteks Paide muusikakooli ning vastloodud Paide kutselise teatriga.

Paide Gümnaasiumi loomine on osa Paide koolivõrgu ümberkorraldamisest, sellest sügisest tegutsevad varasemad kaks Paide gümnaasiumi põhikoolidena. „Peamiselt tulevad meie õpilased Paide senistest koolidest, ent on ka mujalt Järvamaalt ning kaugemaltki tulnud õppureid,“ ütles koolijuht Urmo Reitav. Tema sõnul võib esimest kooliaastat Paide Gümnaasiumis pidada üleminekuaastaks, sest eri koolides on õpilased läbinud aineid erinevas mahus.

Esimest õppeaastat alustab Paide Gümnaasium asenduspinnal Järvamaa kutsehariduskeskuse majas aadressil Tallinna 46. Kooli saab oma maja aastaks 2021 ajaloolises koolimajas aadressil Posti 12.

Paides pidas esmaspäeval, 3. septembril avaaktuse Paide riigigümnaasium, mis kannab alates septembrist nime Paide Gümnaasium. Uues koolis hakkab esimesel õppeaastal õppima 177 õpilast, neist 59 kümnendas, 58 üheteistkümnendas ja 60 kaheteistkümnendas klassis. Lisaks põhiainetele pakub kool koostöös mitmete asutustega mitmekülgset valikainete valikut.

Koolijuht Urmo Reitav ütles Paide Gümnaasiumi avaaktusel peetud kõnes, et uus kool toob Järvamaa haridusmaastikule uue hingamise. „Oleme kooli meeskonnaga seda usku, et kool peab toetama iga õpilase isiklikku arengut ning pakkuma talle õppekava koostamisel piisavalt valikuvabadust,“ märkis Reitav. Ta avaldas lootust, et Paide Gümnaasiumis tekib õpilaste, õpetajate ja kooli meeskonna koostoimes õppimist toetav inspireeriv õhkkond, kus oluliseks märksõnaks on vastastikune usaldus. 

Haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu juht Kalle Küttis märkis, et Paide Gümnaasium on Eesti 15. riigigümnaasium ning kinnitas, et kool saab mõne aasta pärast ka päris oma maja. „Kuigi sel aastal avasime kooli vanas koolimajas, saavad Paide elanikud kindlad olla, et nad saavad peagi uue, moodsa, kõigile soovidele ja nõuetele vastava koolimaja,“ ütles Küttis. 

Paide Gümnaasiumis jagunevad õpilased rühmadesse tertia (10. klass), secunda (11. klass) ja prima (12. klass), igal rühmal on mentor, kes toetab õpilasi nende enesearengu teel. Tunni pikkus on 75 minutit ning hindamine toimub tähesüsteemis skaalal A–F, kus A on suurepärane ja F puudulik. Õppeaasta jaguneb kolme perioodi ehk trimestrisse, õppimine toimub kursuste kaupa ning iga perioodi lõpus on tagasiside nädal. Kolme aasta jooksul peavad õpilased vastavalt gümnaasiumi riiklikule õppekavale läbima 96 ainekursust.

Koolis töötab 14 põhiainete õpetajat, lisaks pakub kool koostöös kohalike ja riiklike asutustega arvukalt valikaineid. Näiteks on Paide Gümnaasiumi õpilastel võimalik Järvamaa haigla spetsialistidelt õppida meditsiiniteadmisi, samuti kriminaalpoliitika aluseid justiitsministeeriumi ametnike juhendamisel. Kool teeb valikainete pakkumisel koostööd ka näiteks Paide muusikakooli ning vastloodud Paide kutselise teatriga.

Paide Gümnaasiumi loomine on osa Paide koolivõrgu ümberkorraldamisest, sellest sügisest tegutsevad varasemad kaks Paide gümnaasiumi põhikoolidena. „Peamiselt tulevad meie õpilased Paide senistest koolidest, ent on ka mujalt Järvamaalt ning kaugemaltki tulnud õppureid,“ ütles koolijuht Urmo Reitav. Tema sõnul võib esimest kooliaastat Paide Gümnaasiumis pidada üleminekuaastaks, sest eri koolides on õpilased läbinud aineid erinevas mahus.

Esimest õppeaastat alustab Paide Gümnaasium asenduspinnal Järvamaa kutsehariduskeskuse majas aadressil Tallinna 46. Kooli saab oma maja aastaks 2021 ajaloolises koolimajas aadressil Posti 12.